1. Het gebruik van het bosklimpark is een sportieve activiteit die risico’s inhoudt. Het gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid. De exploitant is niet aansprakelijk voor ongevallen die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften. Het onachtzamen van de veiligheidsvoorschriften kan tot ernstige ongevallen leiden.
 2. Deelnemers moeten lichamelijk en geestelijk fit zijn. In geval van twijfel raden wij u aan het systeem eerst vanaf de grond te inspecteren en zo nodig uw arts te raadplegen. Zwangere vrouwen zijn helaas uitgesloten van deelname. Personen met rugklachten of gewrichtsaandoeningen wordt geadviseerd de Reuzenkabelbaan niet te gebruiken. Voor de kindercursussen is de minimumlengte 105 cm (leeftijdsadvies: min. 4 jaar); voor de avonturencursussen 140 cm (leeftijdsadvies: min. 9 jaar). Kinderen jonger dan 6 jaar moeten worden begeleid door een volwassene. In het algemeen is het maximumgewicht 130 kg, maar 100 kg op de Giant Cable Car en de Banana Jump. Personen die onder invloed zijn van alcohol of andere stoffen die de cognitieve of motorische vaardigheden aantasten, mogen niet deelnemen. Deelnemers moeten altijd deel uitmaken van een groep (min. 2 personen).
 3. Alvorens de faciliteit te betreden, krijgen alle deelnemers een gedetailleerde briefing. Daarna geldt het beginsel van borging op eigen verantwoordelijkheid: het gebruik van de activiteiten vindt plaats zonder professionele begeleiding.
  Minderjarigen mogen alleen klimmen met toestemming van een ouder of voogd. Deelnemers jonger dan 14 jaar moeten worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid (max. 10 minderjarigen per volwassene). De escorte kan vanaf de grond zijn. Deze persoon moet de passende toestemming hebben van een ouder of voogd van de minderjarige. De exploitant is alleen aansprakelijk voor ongevallen die zijn veroorzaakt door gebreken in de veiligheidsuitrusting of in de installatie.
 4. De deelnemers dienen passende kleding te dragen (lange broek, dichte schoenen, geen uitstekende kledingstukken zoals sjaals, linten, enz.) en zo nodig lang haar, juwelen, piercings, ringen te verwijderen of vast te zetten. Daartoe stelt de exploitant haarbanden, haarnetten en plakband ter beschikking. Voorwerpen die kunnen vallen (bijv. mobiele telefoons, camera’s, tassen, enz.) mogen niet worden meegenomen. In het bos en zolang er klimgordels worden gedragen, is roken absoluut verboden. Respectvolle behandeling van andere deelnemers, van de natuur en van het terrein.
 5. De exploitant voorziet de deelnemers van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die aan de installatie zijn aangepast. Er mag geen andere apparatuur worden gebruikt. De PBM’s worden alleen aan- en uitgetrokken met de hulp van het personeel, nooit door de deelnemer alleen. Deelnemers mogen tijdens het gebruik van de apparatuur nooit onbeveiligd zijn!
 6. Eén persoon op één element (oefening tussen platforms, klimelement of tokkelbaan), waarbij één volwassen persoon één kind op één element mag begeleiden. Controleer vóór het vertrek van een kabelbaan altijd of de landingsplaats vrij is. Voor elk parcours en elk onderdeel moet rekening worden gehouden met de moeilijkheidsgraad, rekening houdend met de persoonlijke bekwaamheid en de vorm (kleurcodering).
 7. Instructies van het personeel moeten te allen tijde worden opgevolgd. Bij overtredingen kan het personeel de deelnemers uit de voorziening verwijderen zonder recht op terugbetaling van het entreegeld. Elk ongeval moet onmiddellijk aan het personeel worden gemeld en er moet een ongevallenrapport worden opgesteld.
 8. In geval van slecht weer of om andere veiligheidsredenen behoudt de exploitant zich het recht voor de installatie te sluiten of te evacueren. In dergelijke gevallen ontvangen deelnemers die minder dan 2 uur vanaf het tijdstip van de instructie gebruik hebben kunnen maken van de faciliteit, een voucher voor gratis toegang. In dit geval bestaat geen recht op restitutie van de toegangsprijs.
 9. Het entreegeld geeft recht op het gebruik van de faciliteiten in Bad Neuenahr en Velbert-Langenberg gedurende 4 uur in het “Adventure”-parcours (Leiwen 3 uur). In de “kindercursussen” bedraagt de klimtijd 90 minuten vanaf de briefing. Daarna moeten de persoonlijke beschermingsmiddelen op verzoek van het personeel worden teruggegeven. Zorg ervoor dat u uw ontvangstbewijs bewaart, het is essentieel voor claims en verzekeringsdekking.
 10. Voorwaarden voor annulering: Een reguliere openingsdagen, geen no-show kosten van toepassing (uitzondering: voor groepen van 15 of meer, de volgende annuleringskosten van toepassing zijn).Voor Team evenementen en speciale openingen (d.w.z. data op dagen die niet vermeld zijn in onze Openingskalender zijn geel gemarkeerd), geldt het volgende annuleringsbeleid: tot 48 uur voor de afspraak kan kosteloos worden geannuleerd; voor annuleringen tussen 24 en 48 uur voor de afspraak wordt 50% annuleringskosten in rekening gebracht; voor annuleringen minder dan 24 uur voor de afspraak wordt 100% in rekening gebracht. Dit geldt ook indien het aantal deelnemers met 15% of meer naar beneden afwijkt.

 

 

Deelnamevoorwaarden en disclaimer voor schoolklassen en jeugdgroepen

 1. Het gebruik van het bosklimpark gaat gepaard met risico’s.Het niet naleven van de veiligheidsregels kan leiden tot ernstige ongevallen.
 2. Ik ben verantwoordelijk voor de hierboven beschreven groep; ik heb toestemmingsverklaringen ontvangen van de wettelijke voogden of verzorgers van de minderjarige deelnemers (Wij hebben deze niet nodig!).
 3. Voor zover ik weet, heeft geen van de deelnemers een voorgeschiedenis van zwangerschap, hartritmestoornissen of ernstige rugproblemen. Geen van de klimmende deelnemers draagt een pacemaker. Ik weet dat het maximumgewicht in de lift 130 kg is, maar in de megakabelbaan in Bad Neuenahr slechts 100 kg.
 4. Het beginsel van veiligheid op eigen verantwoordelijkheid is van toepassing op de faciliteit: het gebruik van de activiteiten vindt plaats onder toezicht, maar zonder voortdurende begeleiding van het personeel. Alvorens de faciliteit te betreden, krijgen alle deelnemers een gedetailleerde briefing. Begeleidende volwassenen (ten minste 1 per 20 kinderen) worden ook geïnformeerd door het personeel en spelen een actieve rol bij het toezicht op de kinderen. De exploitant is alleen aansprakelijk voor ongevallen die zijn veroorzaakt door gebreken in de veiligheidsuitrusting of in de installatie en in geval van grove nalatigheid van zijn werknemers.
 5. De deelnemers moeten passende kleding dragen (lange broek, dichte schoenen, geen uitstekende kledingstukken zoals sjaals, linten, enz.) en lang haar, juwelen, piercings, ringen indien nodig vastzetten. Daartoe stelt de exploitant haarbanden, haarnetten en plakband ter beschikking. Voorwerpen die kunnen vallen (bijv. mobiele telefoons, camera’s, tassen, enz.) mogen niet worden meegenomen. Zolang de klimgordels worden gedragen, is roken absoluut verboden, in het bos in het algemeen. Respectvolle behandeling van andere deelnemers, van de natuur en van het terrein.
 6. De instructies van het personeel moeten zonder mankeren worden opgevolgd, vooral die welke tijdens de briefing worden gegeven. Elk ongeval moet onmiddellijk aan het personeel worden gemeld en er moet een ongevallenrapport worden opgesteld.
 7. De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden alleen aan- en uitgetrokken met de hulp van het personeel, nooit door de deelnemer alleen. Deelnemers mogen een klimparcours pas betreden nadat zij beide karabiners aan de zekeringslijn (rode markering) hebben bevestigd. Deelnemers mogen op geen enkel moment onbeveiligd zijn tijdens het gebruik van de faciliteit!
 8. Controleer vóór het vertrek van een kabelbaan altijd of de landingsplaats vrij is. Voor elk parcours en elk onderdeel moet rekening worden gehouden met de moeilijkheidsgraad, rekening houdend met de persoonlijke bekwaamheid en de vorm (kleurcodering).
 9. Vouchers die in onze vouchershop zijn gekocht, kunnen niet worden ingewisseld voor een excursie met schoolklassen.